Gedragsbeheer
Linkedin

Doelgerichte Sessies

Faisel Advies en Training BV werkt doelgericht en zal alle betrokkenen tijdens een aantal sessies trachten weer op het juiste pad te krijgen.
De betrokkenen zullen altijd open moeten staan voor hulp en dit ook serieus moeten nemen, wij doen dat namelijk ook.
Het gaat immers om het behouden of het creëren van een gezond bedrijf die weer de juiste doelstellingen voor ogen heeft.

 

Contact

Houding en Gedrag (Heart  and Minds)

Faisel Advies & Training BV hecht zeer veel waarde aan respectvol met elkaar omgaan. Mensen zien wij als familieleden of familie van familieleden. 

Hierdoor verplichten wij ons om ons maximaal in te zetten in het beschermen van elkaar en ons materiaal en middelen. Dit is niet vrijblijvend en wij dagen onszelf, u, uw medewerkers en omgeving uit om dit te realiseren.

 

Wij creëren een dusdanige bedrijfscultuur dat een ieder trots is om deel uit te maken van uw (ons) team. Dit doen wij door:

 

• Het gewenste doel met elkaar vast te leggen in een visie en missie

• Vaste kerngedragingen op te stellen die gelden voor de gehele organisatie

• Medewerkers en organisatie afdoende trainen om te komen tot het gewenste doel

• Medewerkers en organisatie afdoende coachen om te komen tot het gewenste doel

• Gewenst en ongewenst gedrag van medewerkers in kaart te brengen en vast te leggen

• Medewerkers en organisatie afdoende te trainen om te komen tot de gewenste houding en gedrag

• Medewerkers en organisatie afdoende te coachen om te komen tot de gewenste houding en gedrag

• Medewerkers aan te leren om elkaar aan te spreken op elkaars gewenste gedrag

• Medewerkers aan te leren om elkaar aan te spreken op elkaars ongewenste gedrag

• Medewerkers en organisatie aan te leren om in te grijpen wanneer afbreuk dreigt aan onze visie of missie

 

 

 

 

Ongewenst gedrag

ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag of agressie kan storend werken en prestaties op de werkvloer verminderen, leiden tot een verhoogd ziekteverzuim en zelfs tot inkomstenvermindering van uw organisatie, merkt u iets van storend gedrag van werknemers of leidinggevenden is het zaak om dit meteen te filteren en uit uw bedrijf te bannen, voorgoed. Wij kunnen u zo begeleiden dat er op een respectvolle en tactvolle wijze er een andere weg ingeslagen wordt waar iedereen baat bij heeft.

 

Aansturen vanuit houding en gedrag

Organisaties sturen veelal vanuit gevestigde modellen en visies. Ervaringen uit het verleden matchen echter niet meer met de toekomstverwachtingen. Hierdoor staan veel organisaties met een vraagteken. Het aansturen vanuit houding en gedrag (Hearts en Minds*) is in onze visie een mogelijke oplossing voor dit vraagteken.
Faisel Advies & Training BV ziet het als een uitdaging om uw organisatie te helpen bij het bijsturen van uw bedrijfscultuur!

 

*Note: Hearts en Minds is een gedragstool wat Shell in tientallen jaren samen met de universiteiten van Leiden, Manchester en Aberdeen heeft ontwikkeld. Het succes hangt zeer nauw samen met hun bedrijfsprocessen. De filosofie van Hearts en Minds is zeker geschikt om binnen andere type bedrijfsprocessen toe te passen. Realiseer u echter dat het kopiëren van deze wijze niet vanzelfsprekend ook leidt tot uw succes!

 

 

teamwork Faisel Advies en Training