Winst behalen

Reputatieschade is een verliespost

Winst valt er te behalen door het voorkomen van reputatie-, herstelschade, winst- en omzetverlies. Door het in kaart brengen van alle mogelijke gevaren en het beheersen van potentiële risicofactoren zullen werknemers en werkgevers efficiënter met elkaar gaan samenwerken.

Efficiënter houdt in dat de focus van de gehele organisatie gericht is op integrale samenwerking

Onder integraal verstaan wij:

Respectvol omgaan met elkaar.

Respectvol omgaan met elkaars werk.

Medewerkers zien als familieleden.

Materiaal en materieel zien als van elkaar.

Milieu is van ons allemaal.

Elkaar complimenteren bij gewenst gedrag.

Elkaar aanspreken op elkaars houding en gedrag.

Ingrijpen wanneer dit wenselijk of noodzakelijk is.

Werken naar winst door aansturing

Door onze ruime ervaring van meer dan 20 jaar zijn wij ervan overtuigd dat dit uiteindelijk resulteert in de beoogde winst. Zoals uzelf waarschijnlijk ook weet zegt een IF-cijfer niet veel. Voor de statistieken kan Faisel Advies & Training B.V. aangeven dat al haar begeleide bedrijven of projecten sinds een IF-cijfer hebben van <2. Dit cijfer wordt voornamelijk gehaald door het sturen op houding en gedrag van de gehele organisatie en medewerkers..